Vriezon

Vriezon is ontstaan vanuit P. de Vries installatietechnieken. Een aantal adviseurs hebben zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in zonne-energie. Er komt steeds meer vraag vanuit de markt naar zonne-energie. Een goed moment voor een nieuw gezicht naar buiten toe: Vriezon. Met Vriezon kunnen we het aanbod voor zonne-energie verbeteren en kunnen wij u nog beter informeren over de mogelijkheden, kosten, opbrengsten en subsidies.