Van Der Geest Schilderspecialisten – diverse complexen

In opdracht van Van der Geest Schilderspecialisten plaatsen wij de komende maanden zonnepanelen op woningen van Woningstichting Accolade.

Het gaat in totaal om zo’n 1000 zonnepanelen die we gaan installeren op woningen in Franeker, Opeinde, Oudega, Drachtstercompagnie en Sneek.

Bewoners van de Rinze Werkhovenstraat en het Anne Smidtsplein in Franeker profiteren al van de energiebesparing. Net als de bewoners van Tuskenwegen in Opeinde en Dwarssingel in Oudega, die voor panelen kozen.

We starten binnenkort met werkzaamheden in de Professorenbuurt in Franeker, in Sneek en in Drachtstercompagnie, zodat we voor eind van het jaar de afgesproken doelstelling halen.