Noardlike Fryske Walden - 20 boerderijen

In opdracht van de Noardlike Fryske Walden heeft Vriezon een voorstel gemaakt voor twintig boerderijen na toekenning van de SDE+ subsidie. Vriezon is gevraagd om de technische installatie in kaart te brengen en te komen met een voorstel om deze geschikt te maken voor de installatie van zonnepanelen en deze installatie ook te verzorgen. De Friese Milieu Federatie en de Provincie Fryslân zijn ook betrokken bij dit project.