Jan van Scorelstraat e.o. - Leeuwarden - plaatsing zonnepanelen op woningen

Vriezon heeft zonnepanelen geplaatst op de woningen in de Jan van Scorelstraat e.o. in opdracht van WOCOZON, zonnestroom voor woningbouwcorporaties.