De Vlet - Grou - zonnepanelen voor 9 woningen

Vriezon verzorgt de installatie van zonnepanelen voor 9 woningen, in opdracht van Wits Noord B.V. en in ketensamenwerking, voor het project 'Meest comfortabele energiezuinige woning'.  De woningen zjin van woningbouwvereniging Elkien.