Onderhoudscontract

Indien u eigenaar bent van een groot zonnepanelen systeem (meer dan 50 panelen) of meerdere zonnepaneelsystemen/PV-installaties  in bezit heeft kunnen we een onderhoudscontract op maat voor u maken.

In het onderhoudscontract nemen we een controle op om een algemeen oordeel te kunnen vormen over de deugdelijkheid en betrouwbaarheid van de PV-installatie. Tot deze controle behoort het inspecteren van de zichtbare leidingen-, verbindingen leidingbevestigingen, goot- en dakdoorvoeringen alsmede een onderzoek in hoeverre corroderende invloeden de betrouwbaarheid van de installatie in gevaar hebben gebracht.

Alle bevindingen en meetwaarden worden vastgelegd in een inspectierapport met een advies op maat.